page_banner

култура

Профил на Copmany      |      култура      |      Оборудване

Copmany Culture

yx_wh01

Корпоративна цел: Ние отговаряме на непрекъснатите нужди на клиентите, като проектираме, произвеждаме и предоставяме безопасни, ефективни и иновативни продукти.

Политика за качество: Строго контролирайте покупката, засилвайте контрола на процеса, осигурявайте безопасни продукти и гарантирайте удовлетвореност на клиентите.

Управление на качеството:  В непрекъснатата промяна и иновациите ние създаваме качество на продукта, което е по-привлекателно, по-надеждно, по-ценно и по-трудно за надминаване от конкурентите.

Подмладяване на предприятието: единство, лоялност, прагматизъм и учене.

Корпоративна култура:сериозен, честен и красив; да общуват, да правят иновации и да изграждат обучаващо се предприятие.

Основни ценности: Базирани на вяра, на честност, на добродетелта

Философия на управление: Създавайте общи цели, постигайте общи отговорности и постигайте консенсус с всички.

Оперативна политика: Проактивен, бърз и по-близо до клиентите.